Προγραμματισμός Παιχνιδιών με τη Unity - Central

Προγραμματισμός Παιχνιδιών με τη Unity


Προγραμματισμός Παιχνιδιών με τη Unity

ΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται για τον προγραμματισμό παιχνιδιών στη Unity με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού C#, χωρίς να είναι απαιτούμενη η προηγούμενη εμπειρία σε αυτά. Ιδανικά, ο σπουδαστής θα πρέπει να έχει βασική αντίληψη μαθηματικών και να είναι εξοικειωμένος με την περιήγηση στο διαδίκτυο.

To πρόγραμμα «Προγραμματισμός Παιχνιδιών με τη Unity», εισάγει τον σπουδαστή στην Unity Engine και στον προγραμματισμό με C#. Η Unity είναι η δημοφιλέστερη μηχανή παιχνιδιών, κατάλληλη για τη δημιουργία παιχνιδιών για τα σημαντικότερα λειτουργικά συστήματα υπολογιστών, κινητών και tablets.
Η μέθοδος διδασκαλίας βασίζεται στη δημιουργία τριών παιχνιδιών σε δύο και τρεις διαστάσεις αντίστοιχα. Μέσα από αυτά τα παραδείγματα, οι σπουδαστές θα αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες για τον προγραμματισμό πολύπλοκων 2D και 3D παιχνιδιών.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος /η θα είναι σε θέση να:

 1. αντιλαμβάνεται έννοιες της C#, όπως μεταβλητές και δηλώσεις if.
 2. εντοπίζει σφάλματα, να λαμβάνει την είσοδο του χρήστη και να δημιουργεί κινήσεις παίκτη.
 3. εφαρμόζει shaders που μεταμορφώνουν το φόντο του παιχνιδιού.
 4. δημιουργεί εχθρούς με βασική συμπεριφορά AI.
 5. συλλέγει και να καταστρέφει αντικείμενα παιχνιδιών.
 6. προσθέτει ηχητικά εφέ και μουσική υπόκρουση.
 7. περιηγείται στη Unity και ανακαλύπτει μοναδικά χαρακτηριστικά, όπως το AssetStore.
 8. αναπτύσσει το παιχνίδι σε πάνω από 20 πλατφόρμες, για υπολογιστές, tablet, κινητά αλλά και web browsers.

ECVET και Μοριοδοτήσεις

Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 600 ωρών πιστώνει 33 ECVET. Το πρόγραμμα δίνει τη μέγιστη μοριοδότηση σύμφωνα με το νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών. (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4589 Αρ. Φύλλου 13).

Αξίζει να επισημανθεί ότι η παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς συνεργάτες δημοσίων ΙΕΚ ή/και ΣΔΕ ή/και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 

 • Εισαγωγή – Space Shooter / Πρώτα βήματα
 • Space Shooter – Δημιουργία παίκτη – Πυροβολισμοί
 • Space Shooter – Εχθροί – Γραφικά
 • Space Shooter – Αναβάθμιση όπλου – Αναβάθμιση ταχύτητας παίχτη
 • Space Shooter – Ασπίδα Προστασίας – Διεπαφή Χρήστη
 • Space Shooter – Εφέ – Ήχοι
 • Space Shooter – Post Processing – Ανάπτυξη παιχνιδιού
 • Platform Game – Πρώτα βήματα – Έλεγχος παίκτη
 • Platform Game – Μετακίνηση επιπέδων – 3D Game – Πρώτα βήματα
 • 3D Game – Δημιουργία παίκτη
 • 3D Game – Όπλο παίκτη
 • 3D Game – Νομίσματα – Αγορά όπλου – Ανακεφαλαίωση

Πληροφορίες

Μήνες

Ναι

Προαιρετική

Ελληνικά


ΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ