Ισπανικά - Central

Ισπανικά


ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ

  • INICIAL
  • BASICO
  • SUPERIOR

Τμήματα προετοιμασίας και ορολογίας  από έμπειρους καθηγητές ισπανικής  γλώσσας και φιλολογίας για τις  εξετάσεις: INICIAL, BASICO και SUPERIOR και του Κρατικού Πτυχίου Γλωσσομάθειας.