Γερμανικά - Central

Γερμανικά


ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ

  • ΜΑΘΗΤΙΚΑ

Ολιγομελή τμήματα ειδικά προσαρμοσμένα για  ευχάριστη εκμάθηση της Γερμανικής Γλώσσας από καταρτισμένους εκπαιδευτικούς.

  • ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Ταχύρυθμα τμήματα εκμάθησης της Γερμανικής Γλώσσας.

ΠΤΥΧΙΑ

Τμήματα προετοιμασίας από έμπειρους  καθηγητές Γερμανικής γλώσσας και  Φιλολογίας για τις εξετάσεις

ZERTIFIKAT (Z.D. επιπέδου Β1)

Ζ.Μ.Ρ. (επιπέδου Β2)

MITTELSTUFE (M.S. επιπέδου Γ1)

K.D.S. (επιπέδου Γ2)

Κρατικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας (A1-A2, B1, Β2, Γ1)