Πληροφορική - Central

Πληροφορική


Οι επόμενες εξετάσεις στην χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που θα διεξαχθούν στον χώρο της σχολής μας, έχουν καθοριστεί για το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018 στις 9:30.

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018 στον χώρο της σχολής ή στο τηλέφωνο 2510-830560.