Υπολογιστές - Central

Υπολογιστές


ΤΜΗΜΑΤΑ

  • ΜΑΘΗΤΙΚΑ

Παιδικά τμήματα  εξοικείωσης με τον Ηλεκτρονικό  Υπολογιστή, βασισμένα σε ειδικό πρόγραμμα  σπουδών κατάλληλο για ηλικίες 7-10 ετών.

Παιδικά τμήματα εκμάθησης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, βασισμένα σε ευέλικτο και σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών με δυνατότητα πιστοποίησης, κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 10-16 ετών.

  • ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Τμήματα για  απόκτηση του βασικού πτυχίου (ECDL CORE) για  την χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Πιστοποιημένου από τον Α.Σ.Ε.Π., μέσω του φορέα ECDL HELLAS με συχνές εξετάσεις που διοργανώνονται στον χώρο της σχολής.

Τμήματα για  απόκτηση προχωρημένου πτυχίου (ECDL ADVANCED και ECDL EXPERT) για  την χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.

Τμήματα για  απόκτηση πτυχίου της σχεδιαστικής εφαρμογής AUTOCAD (ECDL CAD).

Το  πρόγραμμα σπουδών  όλων των τμημάτων είναι ευέλικτο και  κατάλληλα προσαρμοσμένο ανάλογα με τις ανάγκες του εκπαιδευόμενου.