Αγγλικά - Central

Αγγλικά


C&GP_4C_POS

Οι επόμενες εξετάσεις στην Αγγλική γλώσσα που θα διεξαχθούν στον χώρο της σχολής μας από τον φορέα City & Guilds, θα οριστούν με νέα ανακοίνωση, για όλα τα επίπεδα (Β1, Β2, Γ1, Γ2).

Δηλώσεις συμμετοχής στον χώρο της σχολής.

Για δηλώσεις συμμετοχής πατήστε εδώ.