Εξειδίκευση στο Word - Central

Εξειδίκευση στο Word


Εξειδίκευση στο Word

ΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Το πρόγραμμα Mastering Word, σχεδιάστηκε για όλους εκείνους που επιθυμούν να εξελίξουν τις γνώσεις τους στην επεξεργασία κειμένου και να ξεχωρίσουν με τις επιδόσεις τους.

Ολοκληρώνοντας την παρακολούθηση του προγράμματος, θα κατέχετε όλες τις απαραίτητες δεξιότητες έτσι ώστε να είστε σε θέση να εργαστείτε σε ένα απαιτητικό επαγγελματικό περιβάλλον.

Έχουμε δημιουργήσει μία σειρά περιεκτικών κεφαλαίων, που θα σας προετοιμάσουν στις άγνωστες και προχωρημένες λειτουργίες του Microsoft Word.

Ως το τέλος του προγράμματος, θα είστε σε θέση να χρησιμοποιείτε όλα τα εργαλεία του Word ώστε να μπορείτε να μορφοποιείτε κατάλληλα τα έγγραφά σας.

Καθώς θα φτιάχνετε όλο και πιο περίπλοκα έγγραφα, θα μάθετε πώς να εισβάλλετε στα ενδότερα του Word.

Πιο συγκεκριμένα θα μάθετε:

 • Πίνακες
 • Γραφήματα
 • Στυλ
 • Γραφικά
 • Τη ροή του κειμένου
 • Πρότυπα
 • Συγχώνευση αλληλογραφίας
 • Μακροεντολές
 • Σύνδεση με άλλα προγράμματα του Office
 • Μεγάλα έγγραφα
 • Τις εσωτερικές αναφορές
 • Πίνακες περιεχομένων
 • Ευρετήρια
 • Ασφάλεια εγγράφου
 • Φόρμες

ECVET και Μοριοδοτήσεις

Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 450 ωρών πιστώνει 22,5 ECVET. Το πρόγραμμα δίνει τη μέγιστη μοριοδότηση σύμφωνα με το νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών. (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4589 Αρ. Φύλλου 13).

Αξίζει να επισημανθεί ότι η παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς συνεργάτες δημοσίων ΙΕΚ ή/και ΣΔΕ ή/και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • 1. Εργασία με Λίστες – Εργασία με Πίνακες και Γραφήματα
 • 2. Προσαρμοσμένες Μορφοποιήσεις – Τροποποίηση Εικόνων
 • 3. Προσαρμοσμένα Γραφικά – Γρήγορα Τμήματα – Έλεγχος Ροής Κειμένου – Πρότυπα – Συγχώνευση Αλληλογραφίας – Μακροεντολές
 • 4. Ομαδική Επεξεργασία
 • 5. Αναφορές
 • 6. Διαχείριση Μεγάλων Εγγράφων
 • 7. Ασφάλεια Εγγράφου – Φόρμες
 • 8. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών
 • 9. Τελική Αξιολόγηση Προγράμματος

  Πληροφορίες

  9 Μήνες

  Ναι

  22.5

  Προαιρετική

  Ελληνικά


  ΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ