Διαδικτυακό Marketing και Social Media - Central

Διαδικτυακό Marketing και Social Media


Διαδικτυακό Marketing και Social Media

ΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Το Internet Marketing είναι ένας γενικός όρος που περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα τακτικών και στρατηγικών προώθησης. Ως αποτέλεσμα είναι να χωρίζεται σε αρκετές υποκατηγορίες με κυριότερη από αυτές το Social Marketing, διότι ο αριθμός των χρηστών των Social Media είναι τεράστιος την περίοδο που διανύουμε.

Το πρόγραμμα «Internet & Social Marketing» αναλύει τις στρατηγικές της διαδικτυακής προώθησης επιχειρήσεων με τη χρήση των σημαντικότερων εργαλείων όπως είναι, μεταξύ άλλων, οι πλατφόρμες της Google και το Facebook.

Το πρόγραμμα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να σας παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να  είστε σε θέση να προωθήσετε την επιχείρησή σας ή τις επιχειρήσεις τρίτων (ως ειδικός Internet Marketing) είτε οργανικά, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία, είτε μέσω πληρωμένων διαφημίσεων.

Αποκτήστε το «Internet & Social Marketing» και ενισχύστε το βιογραφικό σας κάνοντας την διαφορά στην αγορά εργασίας, καθώς όλο και περισσότερες επιχειρήσεις επιθυμούν να εντάξουν στο δυναμικό τους εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο μπορεί να προωθήσει προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω διαδικτύου.

Ο σύγχρονος τρόπος εκμάθησης μέσω τηλεκατάρτισης έχει ως στόχο να προσφέρει στους καταρτιζόμενους, γρήγορη και αποτελεσματική εκμάθηση της διαδικασίας διαδικτυακής προώθησης επιχειρήσεων.

ECVET και Μοριοδοτήσεις

Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 450 ωρών πιστώνει 22,5 ECVET. Το πρόγραμμα δίνει τη μέγιστη μοριοδότηση σύμφωνα με το νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών. (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4589 Αρ. Φύλλου 13).

Αξίζει να επισημανθεί ότι η παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς συνεργάτες δημοσίων ΙΕΚ ή/και ΣΔΕ ή/και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • 1. Search Engine Optimization (SEO) (Ι)
 • 2. Search Engine Optimization (SEO) (ΙΙ)
 • 3. Facebook Marketing
 • 4. Google Ads
 • 5. Google Analytics
 • 6. Facebook Ads (I)
 • 7. Facebook Ads (II)
 • 8. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών
 • 9. Τελική Αξιολόγηση Προγράμματος

  Πληροφορίες

  9 Μήνες

  Ναι

  22.5

  Προαιρετική

  Ελληνικά


  ΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ